Startside Opp Om Malum Innhold

Priser
Opp

Rundballepriser       2002

Ordinærpriser :                

                                                  pr ball                    eller          etter avtale  pr time                      

Skiveslåmaskinslått         450,- kr p.r. time                               

Pressing m/nett                  55,- kr p.r. ball                                510,- kr p.r. time + 13,00 kr p.r. balle

Pakking m/plast                 55,- kr p.r. ball                                320,- kr pr time + 19,50 kr pr balle

                          

Rabattregler :

1.   Ruterabatt gis  ved bestilling 1 uke før ønsket slått.                                          5,00 kroner pr ball               

2.   Ikke innkjørt rabatt gir vi når andre kjører inn rundballene til pakkeplass.       10,00 kroner pr ball

 

Begrensninger :

            Vurdering av arrondering og avling ved rabattavtale.

            Som f.eks. : Isbrann, tynn avling, åpne kanaler, stolper, ekstremt bratt

                              og våte hull, etc.

 Eksempel:

1.)                Ola Nordmann har totalt 95 daa gras.

Han ringer og bestiller slått og innfinner seg med å vente i 4 dager for å komme inn i rute. 

Førsteslått og det blir 2 baller p.r. daa til sammen 190 baller, og 15 timer.

Han kjører selv inn ballene og stabler dem.

 Fastpris                                                                   

 Pressing / Pakking         110,00  kr p.r. ball                                                                                         

- Slått i rute                         - 5,00 kr p.r. ball             

- Innkjøring/Stabling          10,00 kr p.r. ball              

Kroner  95,- p.r. ball ved fast pris.  

                         .

                   Timepris                                  

                    Pressing 15 timer à 510                      7650,- kr  

                        + 190 baller à 13,- i nett                      2470,- kr  

                        Pakking 15 timer à 320                      4800,- kr  

                        + plast à 19,50 p.r. ball                       3705,- kr

                         - Slått i rute (5,00 kr pr ball)                 -  950,- kr  

                        Kroner 93,02 p.r. balle ved timepris

 

 

 

Startside ] Opp ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS