Startside Om Malum Innhold

Om Malum
Målsetting

Malum  (Sørgården) 

 

Malum er på Bjørgen som ligger i Midtre Gauldal kommune langs lakseevla Gaula, det er 80 km ifra Trondheim etter Riksvei 30 og 80 km ifra Røros. Malum ble delt i to på 1730 tallet og Malum Sørgården ligger fortsatt oppe i lia Ca 200 m over havet i sørhelling.

 Den nåværende hovedbygning er oppført i 1905 og senere restaurert på 70 tallet, mens driftsdyngingen er oppført i 1912 med senere påbygd nytt husdyrrom i 1997.

 Videre har gården 3 setrer, en lengre oppe i lia nær Sandhavda, den er restaurert på 70 tallet og er i god stand, kan brukes året rundt. En annen ligger i Nekådalen ei setergrend ca 20 km ifra Forsethmoen, setra er bygd i 1965 og kan brukes sommer og høst. Og den tredje ligger i Mælaråa, i naturskjønne omgivelser og kan brukes hele året.

Melk og kjøttproduksjon har hele tiden vært hovedinntektskilden sammen med skogbruk, jakt og fiske. Idet siste hundreåret har og er det i tillegg vært sagbruk tilknyttet gården. I den forbindelse var det også eget kraftverk på sagbruket som skaffet strøm.

Nå drives det med melkeproduksjon og gården har en kvote på 55 tonn melk og det produseres ca 3000 kg storfekjøtt årlig. I tilegg til dette leies det ut både laksefiske, små og storvilt jakt.

Det er tatt noen tunge løft når det gjelder mekanisering på bruket, og det drives derfor entreprenørkjøring i landbrukssammenheng.

Driverne er i dag Gunnhild og Helge Malum, de er minst ellevte generasjon i rett nedadgående linje.

De tok over gården ifra Aina og Jens Malum i 1991 og driver den fortsatt.  

 

 

Startside ] Målsetting ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS