Startside Opp Om Malum Innhold

Om Krossensilering
Opp

Dyrking av korn for krossensilering.

Dyrking av kornet for krossensilering skjer på samme måte som ved konvensjonell korndyrking heilt frem til tresking. Helt siden 1918 konstaterte engelske forskere at kornet oppnår sin høyeste næringsverdi når kornets fuktighet er kommet ned til 35 - 40 %. Etter det reduseres næringsinnholdet, jo raskere tørking, desto mindre næring bindes i kornet. 

Avlingen pr daa kan økes ved bruk av mer gjødsel, senere sorter og kombinasjonsblandinger. Forskning har vist at avlingen kan være opp til 30% større ved tresking 2-3 uker før fullmodent korn.  

Fuktighetsprosenten har ingen innflytelse på ensileringskostnadene. Ingen maling eller ekstra behandling vinterstid

.  

Forsøk gjort av Indre Nordmøre Forsøksring vil Arve, en tidlig seksrada bygg eller Tyra som en tilsvarende 2-rads sort gi gode avlinger i Midt-Norge.

Havresortene er noe senere enn byggen. Dette gjør at avlingspotensialet til havren ikke blir utnyttet.

Toårig raigras er aktuelt og kan gi meget bra avling etter tresking i deler av landet.   

Såmengder som fangvekst.......0,6 til 0,9 kg pr da.

Stofftransporten fra kornplantens stengel og blad til kornkjernen starter like etter blomstring og blir avsluttet når vanninnholdet er  38 – 40 %. Da sier vi at matingen av kjernen er avsluttet.

 

Gulmodning (bindermodent)

Stofftransporten til kornet er avsluttet. Hele planten er gul bortsett fra grønne saftige leddknuter og litt grønt på begge sider av leddknutene.

Høsting på dette stadiet gir størst avling i volum og i næringsverdi.

Gulmodning kommer 10 – 14 dager etter grønnmodning. Ved krossing ta en neve klem det sammen til en ball, slipp taket beholder ballen formen er fuktigheten rett.

 

Fullmodent.

Stengel og blad får et dødt utseende. Leddknutene blir brune. Kornet sitter løst og er utsatt for avblåsning. Fullmodning kommer 3 – 4 dager etter gulmodning.

Krossing av korn

 

bullet

Klargjør lagringsplass, det kan være en gammel tårnsilo, plansilo eller rundballsekk inni en storsekk.

bullet

Klargjør plast og ensileringsmiddel, bland ut evt. melasse i vann.

bullet

Klargjør krossen, juster om nødvendig avstanden mellom valsene samt valsetrykket. Avstanden mellom valsene skal være så stor at kornet ikke blir klemt til deig. Før oppstart se til at luka er stengt, slik at kornet ikke har adgang til valsene. Dette kan forårsake at maskinen låser seg og ikke kan startes før kornet er fjernet.

bullet

Start opp krossen og åpne for innmating til valsene. Se til at det ikke mates inn mer en at hvert korn rekker å bli valset. 12 – 1400 omdr. på motoren er nok.

bullet

Kontroller doseringa av ensileringsmiddel.

bullet

Tilsett vann hvis vanninnholdet i kornet er under 35 %. Det er viktig med tramping eller lignende for å få bra pakking.

bullet

Steng alltid mateluken før krossingen stanses.

bullet

Etter at krossingen er ferdig pakkes siloen evt. storsekken godt. Det er viktig at det blir lagt minst 300 kg/m2 med press på en silo. Storsekken fottrampes, luften suges ut og sekken stenges nøye.

bullet

Fôringen kan starte etter 2 – 3 uker. Se til at det ikke dekkes av mer enn den overflaten som det skal tas av. Det bør tas minst 2cm av overflaten hver dag. I varm årstid dekkes plasten over igjen etter uttaket. Når massen er ferdig ensilert etter 4-6 uker kan det tas ut av for eksempel en plansilo for 3-4 dager adgangen. Dette bør ikke gjøres på sommeren.

Lagring

        Krosset korn lagres direkte i et lufttett lager med tilsetning av melasse eller f. eks myse.  

Krossen kan lagres på flere måter sånn som tårnsilo, plansilo plastkledde lager og storsekk.

For mindre kvantum på år, vil storsekk være et godt alternativ. Metoden er mer arbeidskrevende ved innlegg og uttak. Når en vil prøve krossmetoden eller ha porsjonspakninger på den varme årstiden for å unngå varmgang ved at uttaket er for lite, er storsekk et brukbart alternativ.  

Utfôring

  For å kunne gi en rett mengde bør en når metoden brukes første gang sende en prøve til analyse. Ved å til stadighet kontrollere fôrets vanninnhold er det enkelt å sette opp fôremeny; E-vitaminet blir ødelagt under ensilering og må tilsettes . Felleskjøpet og Evos har en mineral/vitaminblanding som enkelt kan doseres ut i rett mengde i forhold til mengde kross og evt. andel kraftfôr. Svenskene har funnet minst like gode fordøyelighetskoefifsienter for kross som for tørrmalt korn. Mindre risiko for ketose og fordøyelsesforstyrrelser.

Soppesykdommer på kornet blir ødelagt i ensileringen. Forskning og erfaringer viser at dyr nyttegjører seg bedre krossensilert korn enn grovmalt.

 

 

 

 

Startside ] Opp ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS