Startside Opp Om Malum Innhold

Rundball ensilering
Opp Gjæringskvaliteter Tilsetning GrasAAT Hvordan produsere Priser

Når en ny sesong står for døren, går vi inn i den niende sesongen vi har holdt på med rundballe ensilering og ønsker med det å gi Dere noe informasjon om hva vi står for, og hva vi gjør for å opprettholde et høyt kvalitativt nivå på rundballe ensileringen som vi utfører for våre kunder.

Av utstyr har vi i år :     

      OrkelAg18 

 
bullet

Nytt av i år er ei JF slepeslåmaskin med slåttbredde på 2,8 meter med crimper og skårlegger. Dette muliggjør å redusere antall kjøringer med pressa til det halve når grasmengden tillater det.

bullet

Etter gode erfaringer bruker vi også i år ei Orkel 1250 pickup presse med 20 kniver og ballerampe. "Hardballende trønder" høyeste volumvekter i en test av fire pickuppresser i Norsk Landbruk 3/99.

bullet

Nytt av i år er at vi har fått en Agrotronic pakker bak på pressa, dette bedre kvaliteten ved at ballen ikke er i kontakt med jord og at den pakkes umiddelbart etter pressing. I tilegg har vi montert lavtrykkshjul med AWS mønster, slik at marktrykket reduseres i forhold til tradisjonelle løsninger.

bullet

En Kvernland 7582 pakkemaskinen selvlaster med 750 mm film. Denne er med belter som skal sikre en gjevt pålegging av 6 lag plast. En kan merke seg at i Sverige har det vært tendens til at man bruker 8 lag plast på grovfôreballer til melkekyr.

bullet

Tvillinghjul på både pressetraktor, dette for å redusere jordpakking.

bullet

Mulighet for å tilsette ensileringsmiddel (Gras AAT), her bruker vi 200 liters fat dossert med en egnet pumpe som gir innstilt mengde gjevt fordelt pr ball. Det anbefales å bruke 3 - 4 liter pr rundball, det utgjør 30 til 40 kr pr ball.

 

For å opprettholde kvaliteten søker vi å :

bullet

Delta i fagdager og informasjons møter om rundballe ensilering.

bullet

Oppdaterer oss angående utstyr, sikre at vi disponerer noe av det beste utstyret på markedet.

bullet

Ha verkstedavtale, service/delegaranti på presse/pakker for å unngå driftsavbrudd.

bullet

 Unngå kjøreskader, dette gjør vi med hjelp tvillinghjul på traktor og lavtrykkshjul på utstyret.  

bullet

  Utnytte været, presser 24 timer i døgnet om nødvendig, slår/presser ikke når det regner.  

bullet

  Å oppnå et tørrstoff på 20 – 35%, vi bruker skiveslåmaskin m/crimper som legger bred streng og vi tar stikkprøver på strengen før pressing.

bullet

Ved å øke tørrstoff % ifra 20 til 35% inneholder ballen opp til 75 % mer Fem.

bullet

Bruke GrasAAT for å bevare næringsstoffene til dyrene, samt unngå feilgjæring under vanskelige forhold. (Se artikkelen ifra Telemark forsøksring i Norsk Landbruk Nr 14/98)  

bullet

  Bruke kortest mulig tid ifra graset er presset til det pakkes.  

bullet

Stable ballene på høykant ved utkanten av jordet. Dette for å redusere faren for skadedyr og ha minst mulig håndtering av pakkede baller. Og reduserer dermed faren for skade på plasten.

 

 

Startside ] Opp ] Gjæringskvaliteter ] Tilsetning GrasAAT ] Hvordan produsere ] Priser ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS