Startside Opp Om Malum Innhold

Hvordan produsere
Opp

Hvordan produsere rundballesurfôr av topp kvalitet ???

(Kilde: ”Høyaktuelt” medlemsblad for grovforformidling nr 4 høst 1994 av Åshild T Randby, Hellerud forsøksgård)  

Generelt ved ensilering gjelder regler en bør følge om en vil sikre god kvalitet på fôret.  

bulletRiktig slåtte tidspunkt i forhold til utvikling på graset.
bulletRask innlegging.
bulletUnngå jordinnblanding.
bulletFå ut luften ved jamn og hard pressing.
bulletRask og god lufttett dekking, god plastkvalitet.
bulletRett mengde ensileringsmiddel.  

Førsteklasses rundballesûrfor skal ha høyt næringsinnhold, være av god gjæringskvalitet og ha god hygienisk kvalitet. For å oppnå høyt næringsinnhold må enga høstes til rett tid. God gjæringskvalitet og god hygienisk kvalitet oppnås ved å gjennomføre høstearbeidet på best mulig måte.

 

 

Høstetid

Grasstengelen har lavere næringsinnhold enn bladmassen og ved skyting øker mengden av stengler i avlinga. Litt stengelmasse bør det imidlertid være for å unngå fordøyelsesproblemer, så høsting fra skyting til en uke etter vil ofte være ideelt. Dersom det er mye kløver i enga, kan høstinga utsettes noe, uten at dette går vesentlig utover næringsinnholdet i surfôret. Fôranalysen angir næringsinnholdet, målt som energiinnholdet ( fôrenheten: Fem eller FFE  ) og proteininnholdet (fordøyelig råprotein AAT og PBV).

 

Fortørking

Ofte er det gunstig å la graset tørke i skår på jordet noen timer før høsting. Når en del av vannet er tørket vekk før pressing, vil mer fôr få plass i hver rundballe, slik at antall baller blir mindre og kostnadene redusert. Høyere tørrstoff (TS) innhold (lavere vanninnhold) er også gunstig for å oppnå ønsket gjæringskvalitet i surfôret. For langvarig tørking fører imidlertid ofte til mugning og dårlig hygienisk kvalitet i fôret. Ideelt TS innhold i graset ved pressing er 25-35 % TS. Da slipper vi pressaftavrenning, men fôret er likevel så fuktig at vi unngår mye luft i ballene. Ungt mykt gras pakker seg godt i pressa, og kan fortørkes noe mer ( opptil 1-2 døgn) enn grovt plantemateriale. Etter en lang godværsperiode, eller ved sein høsting av grovt stivt gras, bør en ikke begynne å slå graset før rundballepressa står klar på jordet.

 

Pressing

Det aller viktigste ved produksjon av godt rundballesurfôr er å presse graset hardt sammen i rundballpressa, slik at luft ikke slipper til. Gras som knuses med fôrprosessor i høsteoperasjonen pakker seg svært godt i pressa og gir god gjæringskvalitet og hygienisk kvalitet. Hard pressing kan imidlertid også oppnås ved å kjøre ei fastkammerpresse med sakte framdrift. Kjørekaren har stor innvirkning på resultatet av rundballeensileringa. Han må passe på å fylle pressa slik at ballene blir sylindrisk og faste over alt. Hvis grasstrengen er smal, kan det være nødvendig å pendle i strengen for å oppnå dette.

 

Tilsetningsmidler

Tilsetting av effektive ensileringsmidler i graset ved pressing gir bedre gjæringskvalitet i surfôret enn pressing uten tilsetning. Dette viser seg som mindre nedbryting av protein til ammoniakk, mindre eddiksyre og smørsyre samt mer sukker i fôret. Storfe har større appetitt på surfôret som er tilsatt ensileringsmiddel, enn på surfôr uten tilsetning. Hittil har to britiske og to norske forsøk vist at dyra vokser bedre når de får syrekonservert surfôr. Tilfredstillende gjæringskvalitet kan imidlertid ofte også oppnås uten bruk av tilsetningsmidler, men jo fuktigere graset er ved pressing, jo større er behovet for å sikre kvaliteten ved bruk av et effektivt middel.

 

Innpakking og lagring

Produksjon av surfôr er en kamp mot at graset påvirkes av luft. Ballene må pakkes inn raskt etter pressing. Innpakking i folieplast med maskin gir minst mugg og bør foretrekkes framfor pakking i sekk. Bruk 6 lag med lys plast og frakt ballen skånsomt til lagerplassen umiddelbart etter pakking. Høg temperatur på lagerplassen øker risikoen for at fôret mugner. Produksjon av rundballer i 2. slåtten kan være gunstig, siden en unngår lagring når det er varmest om sommeren. Rundballelageret bør etterses jevnlig, slik at skader som oppstår på plasten kan repareres.

 

 

Startside ] Opp ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS