Startside Opp Om Malum Innhold

Tilsetning GrasAAT
Opp

Ensileringsmiddel i rundballer

( kilde Landbrukstidende nr 2, 25 januar 2001 )

 

I prinsippet er det liten forskjell mellom silo og rundballer, og et ensileringsmiddel som gir bedre kvalitet på silofôr, vil også gi bedre kvalitet på rundballefôr.

 

Riktig fortørking reduserer behovet for ensileringsmiddel. En må imidlertid over 40% tørrstoff i hele ballen før fortørkinga i seg sjøl er en ”garanti” mot smørsyregjæring.

 

Kort tid ifra pressing til innpakket rundballe gjør at en unngår varmgang i den grønne massen. Rask lukking er også positivt for en vellykket melkesyregjæring. Er det mye uheldige bakterier (fra jord) på graset og/eller det er lite sukker i graset kan det likevel bli feilgjæring.

 

Det har vist seg i en serie med rundballeforsøk at tilsetning av GrasAAT i rundballer øker tilveksten så mye hos storfe i vekst at en får dobbelt igjen for kostnaden med middelet.

Dette til tross for at rundballene uten tilsetning var av ganske god kvalitet. Økt tilvekst med 120 – 140 g/dag har vært typisk for gras med 20-30% TS. Over 30% TS avtar effekten, mens forsøk med gras under 20% TS har vist større effekt.

 

I mjølkeproduksjon har de fleste forsøk vist at tilsetning av GrasAAT i rundballene øker fôropptaket med ca 1 kg TS. Det har gitt økt proteininnhold i mjølka og/eller økt mjølkeytelsen eller grunnlag for å redusere kraftfôrmengden.

 

Ensileringsmidler som GrasAAT Pluss har også en hemmende virkning på muggveksten.

Mindre mugg kan sjelden alene betale for ensileringsmiddelet, men kombinert med de generelle konserveringsmessige fordelen tilsetningen gir mindre gjæring, mer sukker, mindre proteinnedbrytning og høyere fôropptak, er det riktig å bruke ensileringsmiddel i moderat fortørka rundballer < 40 % TS.

 

Konklusjon

Det lønner seg å bruke ensileringsmiddel i rundballene når tørrstoffprosenten er under 40.

 

 

 

Startside ] Opp ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS