Startside Opp Om Malum Innhold

DGI Naturgjødsel
Opp Jet utstyr DGI miljø DGI beskrivelse Priser

Bruk oss til å redusere gjødselkostnadene!!!!

Som et ledd i å forsatt være et bærekraftig landbruk må vi utnytte de ressurser vi har på gården bedre enn før. Da har vi sett nærmere på utnyttelsen av naturgjødsla (møkka). Vi kan nå tilby oss å kjøre ut og nedmolde møkka, dermed tar du bedre vare på næringsstoffene i møkka, spesielt gjelder dette nitrogen. Du bare bestiller i god tid slik at vi får lagt oppdraget inn i ruta. 

På bildene over blir det spredd 4 tonn pr daa, som første gjødsling.

Utstyr :

bullet

Moi Guffen 6000 liter med omrøring.

bullet

Styrbar Jet kanon, med en oppgitt spredelengde på 50 - 60 meter.

bullet

3 meter DGI (Direkte Grunn Innsprøytning).

 

 

Startside ] Opp ] Jet utstyr ] DGI miljø ] DGI beskrivelse ] Priser ]

 

Send e-post til helge@malum.no med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.
Telefon:  +47 72 43 54 75    Mobiltelefon:  +47 911 60 149    Postadresse:  Bjørgen, 7387 SINGSÅS